آتش بس ۲۴ ساعته در روز جهانی صلح

[cml_media_alt id='885']poster[/cml_media_alt]

دبیر کل سازمان ملل در فراخوان جهانی خواستار کنار گذاشتن سلاح ها و یک آتش بس ۲۴ ساعته در تمام مناطق جهان در روز ۲۱ سپتامبر روز صلح شد.
به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از «نیشن» ،با کی مون، دبیرکل سازمان ملل به مناسبت ۲۱ سپتامبر روز جهانی صلح خواست که همه در سراسر جهان سلاح‌ها را بر زمین گذاشته و آتش‌بس 24 ساعته‌ اجرا کنند.

21 سپتامبر در سرار جهان به عنوان روز بین المللی صلح شناخته شده است.

مجمع عمومی سازمان ملل روز بین المللی صلح را در سال 1981 میلادی به عنوان فرصتی برای مردم سراسر جهان تعیین کرد تا دشمنی های خود را کنار بگذارند.

دبیرکل سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای در این زمینه گفت: در آستانه روز جهانی صلح از همه می‌خواهم به این درخواست گوش کنند، سلاح‌ها را کنار بگذارند و در این روزها تلاش بی وقفه ای برای برقراری یک آتش 24 ساعته انجام دهند.

در این بیانیه آمده است:بگذارید روز جهانی صلح را به روزی بدون خشونت و به روز بخشش تبدیل کنیم.

بان کی مون افزود: اگر ما برای یک روز بتوانیم در جهانی بدون خشونت و دشمنی زندگی کنیم می توانیم تصور کنیم که چگونه صلح و آرامش بیشتر از این هم می تواند وجود داشته باشد.

منبع: www.iwpeace.com

Editorial Team
editorial team
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *