آثار جدید از استاد محمود فرشچیان رونمایی می‌شود

[cml_media_alt id='642']farshchiyan[/cml_media_alt]

دو اثر نفیس و فاخر از استاد محمود فرشچیان در هفته آینده رونمایی می‌شود.


به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن صائب نماینده محمود فرشچیان از رونمایی دو اثر فاخر و نفیس وی به نام های «شام غریبان» و «آسمان چهارم» در موزه استاد محمود فرشچیان خبر داد و گفت: یکشنبه آینده ۱۵ شهریور مقرر شده است تا در موزه استاد محمود فرشچیان واقع در کاخ موزه سعدآباد، در ساعت ۱۷ با حضور فرهیختگان علم و هنر و دوستداران هنر این سرزمین و نیز حضور خود استاد محمود فرشچیان از دو اثر فاخر رونمایی شود.

محمود فرشچیان استاد بزرگ حوزه نقاشی سال ۱۳۰۸ در اصفهان زاده شد. فرشچیان نقش مهمی در معرفی هنر ایران به صحنه بین‌المللی هنر ایفا کرده است. کتاب‌ها و مقالات منتشر شده بی شماری در مورد آثار استاد فرشچیان وجود دارد.

 منبع: mehrnews.com

Editorial Team
editorial team
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *