آغوش گشوده ایران برای کنوانسیون راهنمایان گردشگری ۲۰۱۷

[cml_media_alt id='527']naqsh-e-jahan-square-rectangle-large[/cml_media_alt]

رئیس هیات مدیره کانون انجمن‌های صنفی راهنمایان گردشگری کشور گفت: قصد داریم از ۳۰۰ راهنمای گردشگری خارجی و ۵۰۰ راهنمای گردشگری ایرانی برای شرکت در کنوانسیون راهنمایان گردشگری ۲۰۱۷ دعوت کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، آرش نورآقایی با اشاره به اینکه سال گذشته ایران موفق شد با کسب ۱۸ رای حق میزبانی کنوانسیون فدراسیون جهانی راهنمایان گردشگری را برای سال ۲۰۱۷ میلادی به‌دست آورد، اظهار کرد: کارهای کنوانسیون از ۴۰ روز پیش شروع شده و گروه‌های مختلفی را برای هماهنگی‌ها، اجرای کارها، دادن ایده‌های فرهنگی و رایزنی با مراکز مختلف تشکیل داده‌ایم.

وی گفت: کمپینی تشکیل شده که تا دو سال ماموریت دارد و علاوه بر آن دو کمپین دیگر برای امنیت و مبارزه با ایران هراسی نیز فعالیت می‌کنند. این کارشناس گردشگری همچنین شعار«ایران: آغوشی گشوده؛ دلربایی دیرپا» را شعار انتخاب شده برای این نشست عنوان کرد. کنوانسیون فدراسیون جهانی راهنمایان گردشگری که اواخر ژانویه ۲۰۱۷ د رتهران برگزارخواهد شد، مصادف با دهمین سال جشن راهنمایان گردشگری در ایران است. در این نشست ۵ روزه هیات مدیره فدراسیون جهانی انتخاب و میزبان بعدی کنوانسیون نیز مشخص می‌شوند.

منبع: www.donya-e-eqtesad.com

Editorial Team
editorial team
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *