افتتاح موزه گیاه شناسی نمایشی برای اولین بار در ایران

مجید نواییان، مدیر موزه حیات وحش ایران – دارآباد در منطقه یک تهران با اشاره به افتتاح اولین موزه گیاه شناسی نمایشی در موزه حیات وحش ایران اظهار کرد: موزه گیاه شناسی نمایشی که در هیچ نقطه از کشور وجود نداشت، برای اولین بار در موزه حیات وحش ایران – دار آباد افتتاح شده است

وی در ادامه گفت: موزه تاریخ طبیعی حیات وحش ایران – دارآباد دارای بخش جانوی و سنگ و فسیل بود که با افتتاح مزه گیاه شناسی به بخش گیاهی نیز مجهز شده است

نواییان تصریح کرد: گیاکده یا هرباریوم که در موسسات تحقیقی و آموزشی جنبه پژوهشی دارند، با هدف انجام پژوهش و تحقیقات هستند ولی این نوع موزه گیاه شناسی که به دلیل بازدید عموم افتتاح شده، برای اولین بار در ایران است

وی افزود: این موزه گیاه شناسی به همت شهرداری تهران کادر مدیریتی و علی مازوجی دانشیار سیستماتیک دانشگاه آزاد اسلامی آغاز به کارکرده است

منبع: yjc.ir

Editorial Team
editorial team
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *