امنیت در ایران فرصتی مناسب برای جذب و توسعه گردشگری

[cml_media_alt id='1288']81856162-70333607[/cml_media_alt]

مدیر گروه گردشگری دانشگاه مون پلیه فرانسه گفت : وجود امنیت درجمهوری اسلامی فرصتی مناسب برای جذب گردشگرو تقویت این صنعت در ایران است …

« دومینیک کروز هدر» در دیداربا شهردار اصفهان ضمن اشاره به اصول چهارگانه ای که می تواند به گردشگری ایران و اصفهان کمک کند، از انسان محوری به عنوان نخستین اصل توسعه هنر صنعت گردشگری نام برد و افزود : در بخش گردشگری، انسان به عنوان مهمترین اصل باید مورد توجه قرار گیرد وفراموش نشود.
وی اصل دوم توسعه گردشگری را جامعیت و فراگیری ذکر کرد وافزود: گردشگری باید تمام جوانب را درشهردرنظر بگیرد و تنها به توسعه راه ها و فضای گردشگری توجه نکند بلکه باید بر روی مناسبات انسانی نیز کارکند ودرحقیقت توسعه باید توسعه همه جانبه باشد و تنها برای گردشگران نباشد.
مدیر گروه گردشگری دانشگاه مون پلیه فرانسه در تبیین اصل سوم توسعه گردشگری ادامه داد: گردشگردی باید به ویژگی های منطقه ای و بومی نیز توجه کند، باید بدانیم که گردشگری دراصفهان یک فرآیند و معنا و در تهران و مشهد فرآیند و معنای دیگری دارد در غیر اینصورت درگردشگری محکوم به شکست خواهیم بود.
وی چهارمین اصل توسعه گردشگری را توجه به گردشگری عمومی ذکر کرد و افزود : تاکنون گردشگری، گردشگریVIP محور بوده و تنها به افرادی که دارای قدرت مالی هستند توجه شده است، این درحالیست که 90 درصد مردم، مردم عادی هستند و علاقه دارند که از تجربه سایر کشورها بیشتر استفاده کنند.

گردشگری موتور احیای مراکز شهری است
دومینیک کروزهدر در بخش دیگری از صحبت های خود بیان کرد: برای نخستین بار است که به اصفهان سفرمی کنم اما تنوع میراث فرهنگی و طبیعی این شهر برایم خیلی جذاب است .
وی توسعه گردشگری در روستاها را مهم دانست و افزود : لازم است در ایران صنایع جایگزین و تکمیلی درمناطق روستایی ایجاد شود تا به هر قیمتی روستاها باقی بمانند.
مدیر گروه گردشگری دانشگاه مون پلیه فرانسه تاکید کرد: گردشگری موتور احیای مراکز شهری است بطوریکه توسعه پایدار را به همراه دارد.
وی در پایان ، وجود امنیت در ایران را فرصتی خوب برای جذب گردشگرو توسعه این صنعت دانست و اضافه کرد: در بین کشورهای منطقه، ایران این فرصت را داراست که با استفاده از الگوهای گردشگری متفاوت این صنعت را روز به روز گسترش دهد.

منبع:http://www.irna.ir

Editorial Team
editorial team
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *