بزرگداشت مولانا در شیراز برگزار شد

[cml_media_alt id='997']national-day-of-mowlana-rectangle-large[/cml_media_alt]

شیراز– اندیشه های مولانا در سالروز بزرگداشت وی در شیراز بررسی و پاس داشته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم پاسداشت مولانا جلال الدین بلخی سه شنبه شب در آیین ویژه ای در شیراز برگزار شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس در این مراسم با بیان اینکه مولانا مثنوی معنوی را با بیت «بشنو از نی چون حکایت می کند از جدایی ها شکایت می کند» شروع می کند، بیان کرد: این اثر نه از آن روی که از آن آثار قدیم فارسی است بلکه از این منظر برای بشر آن دوران پیام آور رهایی است.

بهزاد مریدی با تاکید بر اینکه مولانا می گوید مثنوی معنوی معراج حقایق است، گفت: اگر بخواهیم ۲۶ هزار بیت سروده مولانا را خلاصه کنیم به ۱۸ بیت می رسیم که دفتر نخست است.

وی نی نامه مولانا را مورد اشاره قرار داد و افزود: این نی همان مولاناست که به عنوان یک انسان و آشنا با عالم بالا مانوس است و خود را اسیر این جهان یافته و شکایت می کند که چرا روح آزاده او را از عالم بالا جدا کرده اند.

مدیرکل ارشاد فارس ادامه داد: مثنوی مولانا قصه های منظوم بسیار دارد که همه زمینه های فکری زیادی از منظر هنر و زبان شناسی به شمار می رود و نکته برتر در آثار مولانا نیز جهان بینی اوست.

مریدی دسترسی به جهان بینی مولانا را دشوار دانست و  گفت: هگل هم از دیالکتیک عرفانی او تاثیر پذیرفته است. عرفان مولانا شکل کامل یافته ای از عرفان ایرانی بعد از اسلام است. عرفانی که مشرق زمین با بایزید و مغرب زمین باجنید را در خود دارد و اینجاست که عرفان مولانا جهات مثبت را می بیند. شاید باید سیاست فرهنگی ما هم بر مبنای کثرت در وحدت و وحدت در کثرت باشد.

مبنع: www.mehrnews.com

Editorial Team
editorial team
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *