بلژیکی ها، بیشرین بازدید را از باغ تاریخی فین داشته اند

[cml_media_alt id='236']DSC_0346[/cml_media_alt]

مسوول کمیته استخراج و پردازش آمار و اطلاعات کاشان اظهار داشت: از میان گردشگران خارجی از 71 کشور جهان، بلژیکی ها با سه هزار گردشگر به عنوان بیشترین بازدیدکنندگان از باغ فین کاشان به خود اختصاص دادند.

علیرضا عبدالله زاده گفت: در سه ماه اول 1394، 11هزار و 639 گردشگر خارجی از 71کشور جهان از مجموعه جهانی باغ تاریخی فین دیدن کردند که از این تعداد گردشگر خارجی 3 هزار بلژیکی به عنوان بیشترین بازدیدکنندگان از باغ فین کاشان بوده‌اند.

دبیر کمیته گردشگری الکترونیک شهرستان تاکید کرد: بلژیک، آلمان،ایتالیا،فرانسه،چین،هلند،اسپانیا،آمریکا،اتریش و سوییس به ترتیب بیشترین آمار بازدیدکنندگان از مجموعه جهانی باغ تاریخی فین را به خود اختصاص داده اند.
علیرضا عبدالله‌زاده، ادامه داد: از بین این گردشگران آلمانی،ایتالیایی و فرانسوی بیشتر بازدید را از موزه ملی کاشان داشته اند.
کاشان دارای بیش از یکهزار و 700 اثر تاریخی شناسایی شده است که از این تعداد تاکنون 313 بنای تاریخی شامل 80 خانه، 37 بقعه متبرکه،20 تپه و محوطه باستانی، 28 آب انبار، 17 کاروانسرا، قلعه و تیمچه، هفت حمام، 31 مسجد و 79 اثر از سایر بناهای شهرستان کاشان در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

منبع: chtn.ir

عکس: kashannews.net

Editorial Team
editorial team
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *