تلاش برای ثبت جهانی کمانچه در یونسکو

[cml_media_alt id='157']Hasht-Behesht_Palace_kamancheh[/cml_media_alt]عضو هیات علمی پژوهشی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اعلام کرد برای ثبت جهانی چند ساز ایرانی در یونسکو اقدامات اولیه انجام شده است.

بهروز وجدانی که در تدوین و گردآوری «پرونده ثبت جهانی ساز کمانچه به نام ایران» توسط خانه موسیقی از همکاران اصلی پروژه بوده است در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ما تمامی ضوابط فنی و قانونی ثبت پرونده ساز کمانچه در یونسکو را رعایت کردیم و علاوه بر اینکه سیر تحول و اجراهای سنتی این ساز از دوره صفویه تا دوران معاصر را به مسئولان این پرونده نشان دادیم، حضور این ساز در حوزه موسیقی فولکلور مناطق مختلف کشورمان را به ویژه در مناطق لرستان، ترکمن و آذربایجان به این پرونده ضمیمه کردیم که مشکلی در این حوزه نیز وجود نداشته باشد زیرا حضور یک ساز در موسیقی فولکلور یک کشور تاثیر بسیار زیادی بر ارتقا امتیاز جهانی شدن آن دارد که امیدوارم با اقداماتی که پیرامون این موضوع انجام گرفته ساز کمانچه را در یونسکو ثبت جهانی کنیم.

منبع: www.mehrnews.com

Editorial Team
editorial team
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *