ثبت جهانی 11 قنات، توجه به میراث گذشته است

[cml_media_alt id='1043']rectangle-large[/cml_media_alt]

تهران – ایرنا – معاون میراث سازمان میراث فرهنگی ، صایع دستی و گردشگری گفت: هدف از ثبت جهانی11 قنات شاخص کشور، توجه به میراث گذشته، حل بحران آب و راهی به سوی توسعه پایدار است.
به گزارش روز شنبه گروه فرهنگی ایرنا، محمد حسن طالبیان افزود: پرونده ثبت جهانی قنات ها نخستین پرونده مشارکتی سازمان میراث فرهنگی با دیگر دستگاه ها و سازمان های کشور محسوب می شود که با هدف توسعه پایدار شکل گرفته است.
معاون میراث فرهنگی کشور درباره ثبت جهانی پرونده زنجیره ای قنات که قرار است تیرماه سال آینده در اجلاس جهانی یونسکو برگزار شود، اظهارکرد: پرونده زنجیره ای قنات ها پرونده بسیار مهم و پیچیده است که برای نخستین بار با مشارکت سازمان میراث فرهنگی، وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی مراحل آماده سازی و ارسال آن انجام شد.

وی عنوان کرد: از آنجایی که هماهنگی با دستگاه ها و تهیه پرونده برای ثبت در فهرست آثار جهانی بسیار دشوار است تا قبل از تهیه پرونده قنات، رویکرد تمام پرونده های ارسالی به یونسکو در چارچوب فعالیت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور بود.
معاون میراث فرهنگی کشور با اشاره به بحران آب و لزوم توجه وزارتخانه ها به موضوع قنات تاکید کرد: با وجود بحران آب در ایران و لزوم توجه دستگاه های مختلف به میراث گذشته، از 1.5 سال گذشته پرونده هایی برای ثبت در فهرست آثار جهانی انتخاب شد که نیاز به مشارکت سازمان ها و شوراهای مردمی داشت.

طالبیان تصریح کرد: درزمان حاضر یکی از ویژگی اصلی ثبت قنات ها این است که با مدیریت سنتی مردم اداره می شوند. به طوری که در کنار 11 قنات شاخص کشور که برای ثبت در فهرست آثار جهانی انتخاب شده اند پایگاه و مرکز پایش با همکاری دستگاه ها ایجاد شده است.
وی پرونده زنجیره ای قنات ها را بسیار ریسک پذیر دانست و خاطرنشان کرد: اگر یک قنات شاخصه و معیار قرارگیری در فهرست آثار جهانی را نداشته باشد، پرونده به سال بعد موکول می شود، از همین رو تلاش کردیم قنات هایی انتخاب شوند که جنبه های مختلف تکنولوژیکی و نبوغ ایرانیان را در ساخت قنات در اقلیم های مختلف نشان دهد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری؛معاون میراث فرهنگی کشور یادآورشد: ثبت جهانی پرونده قنات ها، بهانه ای است تا آثار گذشتگان به درستی شناسایی، حفاظت و معرفی شوند. از همین رو از گروه های مختلفی که سابقه علمی در حوزه قنات داشتند دعوت به همکاری کردیم تا این پرونده بدون هیچ نقصی در اجلاس میراث جهانی 2016 مطرح شود.

منبع:‌ www.irna.ir

Editorial Team
editorial team
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *