ثبت ۲ اثر ایرانی در حافظه جهانی: کلیات سعدی بالاخره ثبت جهانی شد

 کلیات سعدی و مسالک‌الممالک استخری در برنامه حافظه جهانی یونسکو به ثبت رسیدند.
به گزارش خبرنگار مهر، در دوازدهمین اجلاس شورای مشورتی بین‌المللی برنامه حافظه جهانی که از تاریخ ۴ الی ۶ اکتبر ۲۰۱۵ (۱۴-۱۲ مهرماه ۱۳۹۴) در شهر ابوظبی امارات متحده عربی برگزار شد، دو اثر جدید از ایران در فهرست جهانی میراث مستند به ثبت رسید.

نشست شورای مشورتی بین‌المللی (IAC) به منظور بررسی و ارزیابی پیشرفت کلی برنامه و بررسی آثار پیشنهادی برای ثبت جهانی در فهرست میراث مستند برنامه حافظه جهانی برگزار شد.

اعضای شورای مشورتی بین‌المللی توسط مدیرکل یونسکو منصوب شده و وظیفه برنامه‌ریزی و پیگیری اجرای برنامه حافظه جهانی را برعهده دارند.

۱۴ عضو این شورا به دلیل صلاحیت علمی و تخصص خود در زمینه حفاظت از میراث مستند منصوب می‌شوند. در نشست این شورا ۸۷ اثر از ۶۱ کشور برای ثبت جهانی پیشنهاد شده بودند که نهایتاً ۲ اثر پیشنهادی از جانب کشورمان به ثبت رسیدند. آثار ثبت شده ایران عبارتند از: کلیات سعدی و مسالک‌الممالک استخری.

مسالک الممالک استخری به طور مشترک از سوی ایران و آلمان در برنامه حافظه جهانی یونسکو به ثبت رسیده است. با ثبت این ۲ اثر مجموع آثاری که تاکنون از جانب ایران در فهرست جهانی به ثبت رسیده است به ۹ اثر افزایش یافته است.

منبع: www.mehrnews.com

Editorial Team
editorial team
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *