درخشش چهار نگين ايرانی در مقر اروپايی سازمان ملل

[cml_media_alt id='86']Persian_Scholar_pavilion_in_Viena_UN_(Rhazes&Khayyam)[/cml_media_alt]

به گزارش میراث آریا و به نقل از روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری یادمان موسوم به کوشک نخبگان در خرداد ماه سال 1388 به سازمان بین المللی مستقر در مرکز بین المللی وین اهدا شده و به صورت چهارطاقی و با تندیس چهار تن از مشاهیر علمی و فرهنگی ایران برپا شده است
این یادمان از جنس سنگ و فایبر سنگ و ابعاد آن 2/2 در 2/2 و ارتفاع آن سه متر است. ستون‌ها بر اساس معماری پارسی ایران ساخته شده‌اند و هریک با پایه ستون، ستون و سرستونی به شکل گاوهای نگهبان است. ستون‌ها از نوع ستون‌های هخامنشی است که روی سکوهای سه پله‌ای قرارگرفته‌اند و روی چهار ستون طاقی همانند طاق زیگوراتی است
چهارطاقی شناخته شده‌ترین عنصر معماری ایرانی است که جایگاه معنوی آن در نیایشگاه‌های ایرانی تابه حال اهمیت خود را از نظر معماری حفظ کرده است. سقف کوشک نخبگان ایرانی دارای چهار کنگره در هر وجه و نمای سقف دارای تزئینات خورشید(یک خورشید با 12 پرتو) است. درهریک از طاق‌های این یادمان یکی از مفاخر علمی ایران زمین معرفی می‌شود

 

[cml_media_alt id='85']Persian_Scholar_pavilion_in_Viena_UN_(Avicenna)[/cml_media_alt]ابوعلی سینا حکیم و پزشک

[cml_media_alt id='87']Persian_Scholar_pavilion_in_Viena_UN_(Rhazes)[/cml_media_alt]زکریای رازی پزشک و شیمیدان

[cml_media_alt id='88']Persian_Scholar_pavilion_in_Viena_UN_(Biruni)[/cml_media_alt]ابوریجان بیرونی ریاضیدان منجم و کاشف حرکت وضعی زمین

[cml_media_alt id='89']Persian_Scholar_pavilion_in_Viena_UN_(Omar_Khayyam)[/cml_media_alt]عمرخیام شاعر و ریاضیدان

این چهار اندیشمندی هستند که در زیر چهار طاقی بزرگ ایران زمین تربیت یافته و دانش خویش را به چهار سوی جهان پراکنده‌اند
مجسمه چهار دانشمند ایرانی در مقیاس یک در یک یعنی همان مقیاس انسان بر روی صندلی نشسته‌اند.در دستهای ابوریحان به لحاظ اثبات کرویت زمین، نماد کره زمین قرار گرفته است.در دستان زکریای رازی، لوله آزمایشگاه و در دست ابوعلی سینا، کتاب قرار دارد. خاطرنشان می‌‌شود ایران جزو معدود کشورهایی است که افتخار نصب یادمان نخبگان خود در این ابعاد و در محوطه مقابل مقر سازمان ملل در وین داشته است
متعاقب پرده‌برداری از کوشک نخبگان در وین، سفیر الجزایر اظهار نظر کرد: نه تنها از این اقدام خوشحال شدم بلکه افتخار می‌کنم دیگران باید بدانند که ما مسلمانان چه تمدن و فرهنگی داشته‌ایم

منبع: chtn.ir

عکسها: commons.wikimedia.org

Editorial Team
editorial team
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *