در تپه شیره تل الوند،ژتون های سفالی کشف شد

[cml_media_alt id='1304']کشف ژتون های سفالی در تپه شیره تل الوند][/cml_media_alt]

سرپرست هیات باستان شناسی منطقه تپه شیره تل الوندگفت:کاوش در تپه شیره تل الوند به شناسایی پیکرک حیوانی از جنس سنگ با نقش قوچ ، دوک سنگی و ژتون های سفالی درزمره شاخصترین اشیا منجر شد.

 محمد رضا عسگری : هدف از کاوش در این منطقه را علاوه بر شناسایی ادوار مختلف تاریخی – فرهنگی ،گاه نگاری نسبی و مطلق لایه های تاریخی فرهنگی و تعیین عرصه و حریم تپه شیرتل ، آزاد سازی بخشی از عرصه این محوطه در راستای تعریض بلوارخلیج فارس شهرستان الوند استان قزوین دانست.
وی افزود:پس از بروز مشکلات و معضلات فراوان که برای ساکنین شهر الوند و کارکنان شرکت های صنعتی الوند از جمله ترافیک سنگین در شروع و پایان کار کارخانجات، زخمی شدن بسیاری از ساکنان شهر و کارکنان شهرکهای صنعتی به دلیل وجود پیچ خطرناک بوجود آمد فرمانداری ، شهرداری و شرکت شهرهای صنعتی شهر الوند پیشنهاد تعریض بلوار خلیج فارس را ارایه دادند.
این باستان شناس اظهار کرد: موضوع تداخل بخشی از این مسیر با تپه شیره تل و میسر نشدن امکان تغییر مسیر جاده در اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین مطرح و درنهایت پس از بررسی و تهیه طرح و ارسال به پژوهشگاه میراث فرهنگی طرح در پژوهشکده باستان شناسی ارزیابی و درنهایت با موضوع کاوش اضطراری و تعیین عرصه و حریم تپه شیره تل موافقت شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، مجوز کاوش اضطراری و تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپه شیره تل الوند توسط رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری صادر شده است.

منبع:http://www.irna.ir

Editorial Team
editorial team
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *