سفارت انگلیس در تهران بازگشایی شد

[cml_media_alt id='582']1804350[/cml_media_alt]

سفارت انگلیس در تهران با حضور وزیر امور خارجه این کشور بازگشایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، سفارت انگلیس در تهران ظهر امروز یکشنبه پس از 4 سال بازگشایی شد .

فیلیپ هاموند وزیر امور خارجه انگلیس که برای دیدار با مقامات جمهوری اسلامی ایران در راس هیاتی سیاسی اقتصادی به تهران سفر کرده است، در مراسم بازگشایی سفارت حضور یافت.

وزیر امور خارجه انگلیس با انتشار پیامی خوشحالی خود را از سفر به ایران اعلام کرد. وی در پیامی در صفحه خود در توئیتر نوشته است: این لحظه ای تاریخی در روابط انگلیس و ایران است.

همزمان با بازگشایی سفارت انگلیس، سفارت ایران در لندن نیز با حضور دانش یزدی معاون اداری مالی وزارت خارجه کشورمان بازگشایی می شود.

«آجای شارما»، کاردار انگلیس در ایران و «حسن حبیب الله زاده» کاردار ایران در انگلیس است.

مجید تخت روانچی معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه کشورمان روز گذشته گفته بود: روابط ایران انگلیس در سطح کاردار باقی خواهد ماند و فعلا قصدی بررای ارتقای روابط به سفیر نداریم.

تخت روانچی درباره صدور ویزا توسط سفارت خانه های دو کشور هم گفت: سفارت انگلیس پس از بازگشایی فعلا «ویزای دیپلماتیک و خدمت» صادر می‌کند و با فراهم شدن مقدمات و افزایش کادر در ماه های آینده اقدام به صدور ویزای عادی خواهد کرد. سفارت ایران هم در اقدام متقابل همین گونه عمل خواهد کرد.

معاون اروپا و آمریکا وزارت خارجه همچنین از در دست پیگیری بودن بحث پرداخت خسارت به انگلیس در خصوص ورود دانشجویان به سفارت این کشور در سال ۹۰ خبر داد.

منبع: mehrnews.com

Editorial Team
editorial team
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *