غار ایوب

[cml_media_alt id='1411']ayob-cave[/cml_media_alt]

 

بزرگترین دهانه ی غار آذرین ایران

در حوالی شهر دهج در استان کرمان دهانه ی غاری است که معروف به بزرگترین دهانه ی غار آذرین ایران و البته در برخی منابع بزرگترین در نوع خود در جهان معرفی شده است.
.دهانه ی غار بشکل نیمه بیضی است که قطر آن 80 متر و ارتفاع آن به 60 متر می رسد

Editorial Team
editorial team
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *