لورن پوبل فرانسوی کتابش را ”یک مسافر در ایران” به پرشیاپورت اهدا کرد.

[cml_media_alt id='1125']1---2[/cml_media_alt]

این کتاب به نام “Une voyageuse en Iran” به معنی “یک مسافر (زن) در ایران” به صورت دفتر خاطرات روزانه ، داستان سفرنویسنده را به ایران بازگو می کند.

آخرین کتابی که درباره ایران توسط یک مسافر فرانسوی که بدین گونه باشد بیش از 110 سال پیش توسط پیر لوتی تحت عنوان “به سوی اصفهان” در سال 1283 هجری شمسی نوشته شده است.

خانم لورن پوبل سفرش را در تابستان 1384 شروع کرده و در سومین بازدیدش از ایران 3500 کیلومتر را سفر کرد. او از شهر های متعددی شامل طوس، یزد، میبد و اصفهان بازدید کرده است. در کتابش که در سال 1394 چاپ شد، او تلاش کرده است تا معماری ایران، فرهنگ، آداب و رسوم، سنت ها، هنر و زندگی روزمره مردم ایران را مکاشفه کند.

[cml_media_alt id='1126']2-2[/cml_media_alt]

لورن پوبل به بسیاری کشورها نظیر سوریه، ازبکستان وکلمبیا سفر کرده است. او همچنین یک شاعر است، شما می توانید سفرش را و تجربه های روز به روزش به ترتیب و داستان وار دنبال کنید. در کتاب، شما به بسیاری از کلمات و عبارات فارسی که او در سفرش شنیده یا یادگرفته است بر می‌خورید.

اخیرا او کتابش را به پرشیا پورت اهدا کرده است.

خواندن این کتاب به کسانی که علاقه مند به کشف دوباره ایران از دیدگاه یک مسافر فرانسوی کنجکاو می باشند توصیه می‌شود.

Editorial Team
editorial team
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *