نخستین سفر گردشگران آلمانی با قطار زندگی از تبریز تا شیراز 14 مهرماه

[cml_media_alt id='858']German tourist[/cml_media_alt]

تهران – ایرنا – مدیرکل اعزام و خدمات راهبری شرکت حمل و نقل ریلی رجا از سفر 83 گردشگر آلمانی با قطار زندگی از تبریز تا شیراز خبر داد و گفت: سفر این گروه از گردشگران روز 14 مهرماه سال جاری از تبریز آغاز می شود.
سیمین میزانی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: این گروه از گردشگران آلمانی متعاقب امضای قرارداد شرکت رجا با یک آژانس مسافرتی ترکیه به ایران سفر می کنند.
وی با بیان آنکه با ناامن شدن مسیر ریلی ایران و ترکیه سفر گردشگران اروپایی به ایران افزایش یافته است، گفت: این گردشگران با هواپیما از ترکیه به تبریز سفر و روز 14مهرماه سال جاری سفر خود را برای بازدید از اماکن تاریخی و فرهنگی ایران به شهرهای زنجان، تهران، اصفهان، یزد و شیراز آغاز می کنند.
مشاور مدیرعامل شرکت حمل ونقل ریلی رجا، افزود: پس از اینکه این گردشگران آلمانی از اماکن تاریخی شهرهای یادشده دیدن کردند از شیراز به تهران بازمی گردند سپس با هواپیما از تهران عازم آلمان می شوند.
میزانی با اشاره به قرارداد شرکت رجا با این آژانس مسافرتی ترکیه، یادآور شد: این قرارداد هفته گذشته به مدت دو سال بین رجا و آژانس ترکیه ای منعقد شد و این نخستین گروه گردشگران خارجی هستند که شرکت رجا سفر آنان را در ایران برعهده گرفته است.
مدیرکل اعزام و خدمات راهبری شرکت حمل ونقل ریلی رجا از همکاری راه آهن جمهوری اسلامی ایران در ارایه خدمات به این گردگشران قدردانی کرد و گفت: به منظور سفر این گردشگران از تبریز تا شیراز و بازگشت آنان به تهران راه آهن جمهوری اسلامی ایران برخی از برنامه های خود را در این مسیر تغییر داد.

منبع: www.irna.ir

Editorial Team
editorial team
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *