پرواز چارتر گردشگران آلمانی مشهد را به مقصد اصفهان ترک کرد

[cml_media_alt id='811']Germany Tourist[/cml_media_alt]
مشهد – ایرنا – پرواز چارتر گردشگران ثروتمند آلمانی پس از توقفی شش ساعته در مشهد به مقصد اصفهان حرکت کرد این پرواز ساعت 11 صبح روز یکشنبه با 34 گردشگر آلمانی که از ثروتمندان این کشور هستند از طریق سمرقند ازبکستان وارد مشهد شدند.

[cml_media_alt id='812']razavi-shrine-rectangle-large[/cml_media_alt]

مسافران این پرواز 17 زن و 17 مرد آلمانی هستند که از طریق یک شرکت هواپیمایی متعلق به کشور پرتغال به نام White Airways به ایران سفر کرده اند.
این گردشگران در بازدیدی کوتاه از شهر مشهد و حرم مطهر رضوی ساعت 17 عصر با همین پرواز به مقصد اصفهان پرواز کردند. گردشگران ثروتمند آلمانی قرار است پس از توقفی دو روزه در اصفهان به شیراز نیز سفر کنند.

این پرواز پس از قطار گردشگران اروپایی دومین سفر اروپائیان به ایران طی یکی ، دو سال اخیر در این قالب است ضمن آنکه پیش بینی ها با توجه به توافق هسته ای حاکی از رونق گردشگری ایران با توجه ظرفیت ها و جاذبه های فراوان گردشگری طی ماههای آتی است.

منبع: www.irna.ir

Editorial Team
editorial team
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *