ثبت دشت لوت و قناتهای ایرانی در فهرست میراث جهانی یونسکو

در چهلمین نشست کمیته میراث جهانی یونسکو دشت لوت  (کویر لوت) و قناتهای 11 گانه ایرانی در فهرست جهانی یونسکو به ثبت رسیدند

دشت لوت حدود 10% از خاک ایران را در بر میگیرد و جزو گرمترین مکانهای جهان میباشد

قنات گناباد نیز یکی از 11 قناتی است که در فهرست جهانی یونسکو به ثبت رسیده است

[cml_media_alt id='1678']Gonabad-Lut[/cml_media_alt]

Editorial Team
editorial team
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *